Оваа анализа е резултат на едногодишно истражување во рамките на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици за рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција на повратниците и помагателите во Република Северна Македонија“, спроведен од граѓанските организации НЕКСУС Граѓански концепт како главен спроведувач, и Институтот за човекови права како ко-спроведувач. Проектот беше поддржан
Перцепциите на училишниот кадар и претставниците на заедницата од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар за радикализацијата што води кон насилен екстремизам Основна студија  
НЕКСУС Граѓански Концепт започнува со спроведување на истражувачки проект  “Подобрување на разбирањето на странските терористички борци (FTF) Феномен: Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници” во Република Северна Македонија. Имајќи ја оваа категорија на санкционирани поединци во казнено-поправните установи, се налага потребата од предвидување на способноста на земјата да преземе и спроведе
Tagged under: , ,
НАГОРЕ