НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ

Бидете во тек со нашите последни новости и активности

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со повикот број 17/2020 за ангажирање на експерт/ка за анализа и подготовка на текстовисценарија за изработка на едукативни видеа, ве известуваме дека рокот за поднесување на понуда по повикот е продолжен до 02.10.2020 година. Повикот и проектната задача може да ги најдете на линкот подолу: Повик Проектна задача Финансиска понуда Понудите се

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТ

ПОВИК 19/2020 За ангажирање на експерт/ка за релизација на работилница за изработка на локални акциски планови за превенција од насилен екстремизам   За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТ

ПОВИК 17/2020 За ангажирање на експерт/ка за анализа и подготовка на сценарија-текстови за изработка на едукативни видеа За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз основа на грант со Договор
            
Оваа анализа е резултат на едногодишно истражување во рамките на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици за рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција на повратниците и помагателите во Република Северна Македонија“, спроведен од граѓанските организации НЕКСУС Граѓански концепт како главен спроведувач, и Институтот за човекови права како ко-спроведувач. Проектот беше поддржан
Tagged under: ,
НАГОРЕ