НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

ПРЕД
СЛЕД

Сакате да добивате известувања за нашите активности?

БИДЕТЕ ВО ТЕК

Претплатете се и добивајте известувања за сите наши најнови активности.

ПOВИК ЗА OБЈАВУВАЊЕ ТРУДOВИ

Здружението на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт во соработка со ИНСТИТУТОТ ЗА РОДОВИ СТУДИИ, Филозофски факултет – Скопје, објавува повик за објавување трудови во рамките на проектот поддржан од НАТО Одделението за јавна дипломатија „УЛОГАТА НА ЖЕНИТЕ ВО СОЧУВУВАЊЕТО НА МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА – РЕЗОЛУЦИЈАТА 1325-Основа за акција“ Со задоволство ве известуваме и дека на конференцијата

Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството во кое живееме.

НАША

МИСИЈА

Наша мисија е да создадеме концепт за враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите,  во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.

МЕДИА

    НАГОРЕ