НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

ПРЕД
СЛЕД

Сакате да добивате известувања за нашите активности?

БИДЕТЕ ВО ТЕК

Претплатете се и добивајте известувања за сите наши најнови активности.

Автори: Афродита Муслиу, Претседател и оснивач на НЕКСУС Граѓански Концепт, и Ивица Симоновски. Следејќи ги меѓународните и регионални практики во спротивставувањето на радикализацијата којаводи кон насилен ескстремизам и тероризам, како приоритетни безбедносни предизвици на денешницата и во насока на превентивниот процес, изработен е Прирачник за превенција од радикализација која води до насилен екстремизам за наставниот кадар

Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството во кое живееме.

НАША

МИСИЈА

Наша мисија е да создадеме концепт за враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите,  во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.

МЕДИА

    НАГОРЕ