НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ

Бидете во тек со нашите последни новости и активности

За потребите на проектот ,,Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” добиен врз основа на грант со Договор бр. IPA/2020/419-587 помеѓу Европската Комисија и Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП), во партнерство со НЕКСУС – Граѓански концепт од Скопје, Аква од Струга, Центар за интеркултурен дијалог од Куманово и Градење
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на  договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар
Документи изработени во согласност со Националниот план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства, како и во консултација со членовите на Националниот комитет и Локалните мултидисциплинарни тимови задолжени за спроведување на Националниот план. *Овие документи не се јавно достапни и се само за внатрешна употреба на Националниот
INCLUSIVE CLASSROOM FOR ALL CHILDREN“ О.У. „Наим Фрашери“, Општина Студеничани Учениците во заедничка работилница дискутираа и работеа за основните човекови права и Конвенцијата за правата на децата, правото на Реинтеграција на ранливите категории на деца и правото на образование. ————————— „INCLUSIVE CLASSROOM FOR ALL CHILDREN“ SH.F. „Naim Frashëri“, Komuna Studeniçani Fëmijët në një seminar të
Насилството на трибините е значаен предизвик, на кој не секогаш му се посветува нужното внимание. Истражувањето на НЕКСУС Граѓански концепт, насловено “Идентификација на фактори кои влијаат врз насилството на спортските терени”, како што кажува и насловот се фокусира токму на оваа тема. Истражувањето е теоретски фундирано, емпириски насочено со користење на квантитативни и квалитативни методолошки
По покана на Националниот координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (НКСНЕБПТ) и Мисијата на ОБСЕ во Скопје претставник на НЕКСУС учествуваше на интерактивната дискусија на 6 и 7 јули, 2022 година со Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам за одредување на приоритетите за новата Национална стратегија
Погледнете го документарецот за историскиот пат на нашата држава во НАТО.Видеото е изработено по повод двегодишнината од нашето членство во НАТО Алијансата. Shikoni filmin dokumentar për rrugën historike të shtetit tonë në NATO. Videoja është realizuar me rastin e dyvjetorit të anëtarësimit tonë në NATO.   ДОКУМЕНТАРЕЦОТ ГЛЕДАЈТЕ ГО ТУКА!          
Се одржа првиот настан во заедницата насловен ЈАС СО ДРУГИТЕ ДЕЦА, ДРУГИТЕ ДЕЦА СО МЕНЕ Komuna Çair-Municipality of Cair-Општина Чаир. Детски чувства и перспективи изразени преку цртежи. Моќен начин за наставниците, родителите и локалната власт да разберат како се чувствува детето во нивната заедница. Во организација на НЕКСУС Граѓански концепт а во рамки на партнерскиот
Наставниците од основните училишта учат како да препознаат и да спречат радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и влијанието на траумата врз развојот на детето и семејната динамика: состојба, препознавање и реакции.
Tagged under: , , , , , , ,
НАГОРЕ