НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ

Бидете во тек со нашите последни новости и активности

За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз основа на грант со Договор бр EuropeAid/164650/DD/OPR/MK од Европската Комисија, Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт објавува: ПОВИК 25/2020 За ангажирање
За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз основа на грант со Договор бр EuropeAid/164650/DD/OPR/MK од Европската Комисија, Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт објавува: ПОВИК бр.24/2020 за набавка
Tagged under:
За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз основа на грант со Договор бр EuropeAid/164650/DD/OPR/MK од Европската Комисија, Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт објавува: ПОВИК 23/2020 За ангажирање
За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз основа на грант со Договор бр EuropeAid/164650/DD/OPR/MK од Европската Комисија, Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт објавува: ПОВИК 22/2020 За ангажирање
Прочитајте го најновото истражување на НЕКСУС Граѓански концепт! Истражувањето дава јасна слика за улогата која ја имаат жените во земјава и нивната позиција во институциите на национално и локално ниво, во делот на превенцијата и спречувањето на насилниот екстремизам и радикализација. Воедно дава приказ и за перцепцијата која ја имаат разни чинители, експерти од различни
Tagged under: , ,

САЈБЕР ХИГИЕНА: Мислења

Tagged under: , , ,
ПОВИК 21/2020 За ангажирање на експерт/ка по родови прашања за реализација на форум за размена на искуства и добри практики при подготовка на НАП 1325 во Република Северна Македонија За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и
ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со повикот број 17/2020 за ангажирање на експерт/ка за анализа и подготовка на текстовисценарија за изработка на едукативни видеа, ве известуваме дека рокот за поднесување на понуда по повикот е продолжен до 02.10.2020 година. Повикот и проектната задача може да ги најдете на линкот подолу: Повик Проектна задача Финансиска понуда Понудите се

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТ

ПОВИК 19/2020 За ангажирање на експерт/ка за релизација на работилница за изработка на локални акциски планови за превенција од насилен екстремизам   За потребите на проектот ,,Програма за градење на отпорност во заедниците од насилниот екстремизам и радикализацијата која води кон тероризам (НЕРВТ) на врската помеѓу безбедноста и развојот во Република Северна Македонија” добиен врз
НАГОРЕ