НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

ПРЕД
СЛЕД

Сакате да добивате известувања за нашите активности?

БИДЕТЕ ВО ТЕК

Претплатете се и добивајте известувања за сите наши најнови активности.

За потребите на проектот ,,Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” добиен врз основа на грант со Договор бр. IPA/2020/419-587 помеѓу Европската Комисија и Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП), во партнерство со НЕКСУС – Граѓански концепт од Скопје, Аква од Струга, Центар за интеркултурен дијалог од Куманово и Градење

Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството во кое живееме.

НАША

МИСИЈА

Наша мисија е да создадеме концепт за враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите,  во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.

МЕДИА

    НАГОРЕ