NEWS & ACTIVITIES

Stay updated with our latest news and activities

За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на  договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на  договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар за меѓународна
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар
Tagged under: , , , ,
ПОВИК 12/2021 (со продолжен рок ) за ангажирање на правно лице/експерт-и за подготовка на програма за граѓанско образование на младите за справување со радикализација која може да води кон насилен екстремизам  и промовирање на интеркултурна, социо-економска и медиумска писменост (ЛОТ1) и спроведување на обуки за млади и граѓански организации (ЛОТ2) Опис на проектот НЕКСУС –
On October 8, within the project “Multiculturalism and Radicalization: New Approaches to Old Problems”, high school students from three municipalities that are part of this training cycle, attended and participated in the training on social and multiethnic tolerance. As part of this module, several interactive activities were realized, such as quizzes, educational games and interactive
ПОВИК бр.13/2021 за избор на продукција за подготовка на видео документиран материјал НЕКСУС – Граѓански концепт во рамките на проектот ,,Патот до НАТО: Достигнувајќи ја влезната врата на Алијансата”   објавува повик за избор на продукција за подготовка на видео документиран материјал Опис на услугата: Снимање на дел од активностите кои ќе се спроведуваат во рамки
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ/A КООРДИНАТОР/КА   Здружението на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт Скопје – има потреба од ангажирање на Програмски/a координатор/ка со искуство во ефективен менаџмент, планирање, координација, имплементација и евалуација на програмски и проектни активности во организацијата. Позицијата предвидува полно работно време (40 часа неделно). Позицијата овозможува личен развој и надградба и динамична
ПОВИК  за ангажирање на едно лице – Проектен асистент кое ќе биде одговорно за извршување на проектни активности Здружението  на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт Скопје – има потреба од ангажирање Проектен асистент  кое ќе биде одговорно за извршување на проектните активности. Опис на задачата Административни работи за реализација на проектните активности (подготовка на повици,
The project “Platform for Civic Education of Youth for Countering Radicalization (Youth Counter)” introduces a new Platform that will be led by CSOs for civic education of youth and will aim to provide, present and share positive alternatives and counter-narratives against youth radicalization, by offering education to generate ideas for community development, socio-economic activities and
Tagged under: , , , ,
TOP