NEWS & ACTIVITIES

Stay updated with our latest news and activities

ПОВИК бр. 5/2022 За избор на експерти за подготовка на стандардни оперативни процедури Намената на овој ПОВИК e избор на експерти за подготовка на 5 (пет) оперативни процедури за проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families”. Подолу можете да ги најдете Повикот и Проектната задача За дополнителни информации, обратете се на
The report has been made as part of the project “Community-Based Intervention Programme: The Path to Reintegration”, implemented by the Consortium of organizations, Macedonian Center for International Cooperation – MCIC, NEXUS Civil Concept, Initiative for European Perspective-IEP, Horizon Civitas and Pleiades Organization. The project is supported by the Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF).
How much our citizens are ready to help in the children’s Reintegration of Foreign Terrorist Fighters Returnees from Syria and Iraq? 👉Watch the Social experiment made within the framework of the project “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” in North Macedonia. ➡The project is implemented with the support of the
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на  договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на  договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар за меѓународна
За потребите на проектот “The Path to Resilience and Community Based Reintegration of Vulnerable Families” склучен со договор број 08-42/1-2021 од 22.07.2021 помеѓу Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт (НЕКСУС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), а врз основа на договорот за грант со број WBM-R1-01 од 07.07.2021 година склучен помеѓу Македонскиот центар
Tagged under: , , , ,
ПОВИК 12/2021 (со продолжен рок ) за ангажирање на правно лице/експерт-и за подготовка на програма за граѓанско образование на младите за справување со радикализација која може да води кон насилен екстремизам  и промовирање на интеркултурна, социо-економска и медиумска писменост (ЛОТ1) и спроведување на обуки за млади и граѓански организации (ЛОТ2) Опис на проектот НЕКСУС –
On October 8, within the project “Multiculturalism and Radicalization: New Approaches to Old Problems”, high school students from three municipalities that are part of this training cycle, attended and participated in the training on social and multiethnic tolerance. As part of this module, several interactive activities were realized, such as quizzes, educational games and interactive
ПОВИК бр.13/2021 за избор на продукција за подготовка на видео документиран материјал НЕКСУС – Граѓански концепт во рамките на проектот ,,Патот до НАТО: Достигнувајќи ја влезната врата на Алијансата”   објавува повик за избор на продукција за подготовка на видео документиран материјал Опис на услугата: Снимање на дел од активностите кои ќе се спроведуваат во рамки
TOP