НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

НАСТАН/СТАТИЈА/АКТИВНОСТ НАСЛОВ

ПРЕД
СЛЕД

Сакате да добивате известувања за нашите активности?

БИДЕТЕ ВО ТЕК

Претплатете се и добивајте известувања за сите наши најнови активности.

По покана на Националниот координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (НКСНЕБПТ) и Мисијата на ОБСЕ во Скопје претставник на НЕКСУС учествуваше на интерактивната дискусија на 6 и 7 јули, 2022 година со Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам за одредување на приоритетите за новата Национална стратегија

Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството во кое живееме.

НАША

МИСИЈА

Наша мисија е да создадеме концепт за враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите,  во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.

МЕДИА

    НАГОРЕ